Intro
TYRKISK • TÜRKÇE

Zorla evlilik

Zorla evlilik ailenin genç bir kadın ya da erkeğe evlenmesi için baskı yapmasıdır. Bu baskı fiziksel veya psikolojik olabilir. Norveç'te bir kişiye evlenmesi için baskı yapmak yasadışıdır ve Norveç hukukuna zorla evlilik ciddi bir suç olarak değerlendirilir. Aynı zamanda bir genci Norveç dışına çıkararak, orada evlenmeye zorlamak da yasaktır.

Son yıllarda, göçmenlik geçmişi olan gençler arasındaki zorla evlenme olayları çok tartışılan bir konu haline gelmiştir. Siyasetçiler ve ilgililer zorla evliliği ciddi bir sorun olarak görmekte ve durdurmak için çözümler bulmaya çalışmaktadır.

Norveç hukukunun evlilik konusundaki hükmü nedir?

"Kadınlar ve erkekler eşit şekilde eşlerini serbestçe seçme hakkına sahiptir. Evlilik gönüllü olarak ve kişinin rızası alınarak yapılır." Evlilik Yasasının 1. bölümünden alınmıştır.

"Zorla evlilik halinde, şiddet, özgürlük kısıtlaması, uygunsuz baskı veya benzeri hukuk dışı fiiller yoluyla, yahut bu fiiller ile tehdit etmek suretiyle, başka birini evlenmeye zorlayanlar cezalandırılır. Zorla evlilik için hükmolunan hapis cezası 6 yıldır. Suça yardım ve iştirak de aynı şekilde cezalandırılır." Norveç Ceza Yasası, Bölüm 222, alt bölüm iki.

Evlenmeleri için baskıya maruz kaldıklarını düşünen gençlere yardım etmek için çaba harcayan birçok kuruluş vardır.

Örneğin, Oslo Kızıl Haç Uluslararası Merkezi (ORKIS)’nin zorla evlilik telefon yardım hattı vardır. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda ya da biriyle konuşmak istediğinizde bu kuruluşu arayabilirsiniz. Burada çalışan herkes gizlilik yükümlülüğüne tabidir ve istemezseniz adınızı açıklamak zorunda değilsiniz. Arama ücretsizdir. Hafta içi günlerde 09:00 ve 18:00 arasında arayabilirsiniz. Telefon numarası: 815 55 201.

Zorlamayı nasıl tanımlarsınız?

Norveç toplumu zorla evliliği neden bir sorun olarak görmektedir?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no