Intro
TYRKISK • TÜRKÇE

Konu 4 Okul, eğitim ve nitelik kazanma

Norveç eğitim sistemi çocuk yuvalarından üniversitelere ve yüksekokullara kadar olan tüm eğitim süreçlerini kapsar. Temel eğitim 10 yıl sürer ve herkes için zorunludur. Çoğu çocuk devlet okullarına gider; çocukların sadece %2'si özel okullara gitmektedir. Lise eğitimi zorunlu değildir, ancak çocukların %95'i zorunlu eğitimlerini tamamladıktan sonra lise eğitimine devam ederler. Norveç'te devlet okulları, liseler, yüksek okullar ve üniversiteler ücretsizdir.

©Mathias Tunger/All Over Press©Mathias Tunger/All Over Press

Bu web sitesi ders kitabındaki 4. konuya ek niteliğindedir. Burada aşağıdaki konular ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

  • İlk ve ortaokul eğitimi
  • Yetişkinler için ilk ve ortaokul eğitimi
  • Üniversiteler ve yüksek okullar
  • Yurt dşından gelenlerin eğitim ve meslek niteliklerinin kabülü.
  • Devlet Eğitim Kredi Fonu
  • Yetişkinler için lise eğitimi
  • Norveç'te eğitimin kısa geçmişi

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no